ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ν.Γ.Ν. Σερρών

Τ: 23210 94500 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23210 94567