Ν.Γ.Ν. Κατερίνης

7ης Μεραρχίας 26, ΤΚ 60100, Κατερίνη