ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Κατερίνης

Τ: 23513 50200 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23513 50251