ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΠΕΛΛΗΣ

Ν.Γ.Ν. Γιαννιτσών

Τ: 23820 56200 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23820 56536