Ν.Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Μαμάτσιου 1, ΤΚ 50100, Κοζάνη