ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Νοσοκομείο Γουμένισσας

Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23433 50321

Ν.Γ.Ν. Κιλκίς

Τ: 23413 51400 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23413 51671, 23413 51498