Γ.Ν.Ν. Βέροια

Ασωμάιων Βεροίας 5, ΤΚ 59100, Βέροια