ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Γ.Ν.Ν. Βέροια

Τ: 23310 59100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23313 51141

Ν.Γ.Ν. Νάουσας

Τ: 23320 22200 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23320 59241