ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Γ.Ν.Ν. Δράμας

Τ: 25210 23351-55 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 25210 61458, 25210 61433

Ν.Γ.Ν. Καβάλας

Τ: 2513 501100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2513 501231-2