ΚΡΗΤΗ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

Τ: 2810 368000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2810 368174

Πε..Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου

Τ: 2810 392111 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2810 392269