ΚΡΗΤΗ / Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ν.Γ.Ν. Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Τ: 28210 22000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 28210 22594