ΗΠΕΙΡΟΣ / Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Τ: 26510 80111 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 26510 80444-80475